Mel Küppers-Theunissen

Melanie Küppers-Theunissen (1971) is geboren in een andere Venlose familie: die van Evert en Myrriam Theunissen. Een gezin waar iedereen welkom was en de deur, letterlijk, altijd open stond. Én waar muziek en het geschreven woord als belangrijke communicatiemiddelen werden gezien. ‘De wijsheid van mijn vader draag ik nog altijd met me mee’, zegt Mel hierover, ‘zet je hart, vaardigheden en kennis in, daar waar je kunt en het nodig is, zei hij altijd’. Een credo waar Mel naar leeft.

Opgeleid tot directiesecretaresse en PR-functionaris, werkte ze in diverse bedrijven en organisaties in het Venlose. Werd moeder van Sophie Xiangshuang en van Siem Xinqiang, waarover ze met liefde, trots én verve spreekt en schrijft. Vervulde en vervult talrijke functies in besturen en als vrijwilliger, waarbij haar stad, familie en communicatie altijd centraal staan. Tot aan de Corona-crisis was ze werkzaam bij een boekingsbureau voor artiesten. Ook hier weer gebruikmakend van haar communicatieve vaardigheden, haar enthousiasme en haar organisatietalent. 

Bij familie draait het helemaal niet om bloedverwantschap, want het is veel meer dan dat. Het is een heel mooie eenheid van aan elkaar verwante zielen. Dat draagt Mel uit. Met Studio Mansvelders en onze familie voelt ze zich verbonden in de puurste zin van het woord. Als wij met haar. En al jarenlang. Vlak na de lancering van ons eerste project van Valuas & Guntrud 2.0 leerden we dat we dat we hierbij Mels blik, kennis en gevoel voor haar stad nodig hadden. ‘Grote mond, klein hart’, zo omschrijft ze zichzelf. Maar het is juist haar grote hart waar plaats is voor meerdere familielijnen waarmee ze uitdraagt waar wij – ook als Studio – voor staan en gaan.

In communicatie uit Mel in deze, dat het bij een echte familie juist niet gaat om de manier waarop mensen met elkaar verbonden zijn, maar om het gevoel van verbinding zelf. En kunst kan die verbinding zijn. Neem graag contact met Mel op aangaande al onze projecten via mel@studiomansvelders.com om dat pure gevoel van verbinding zelf te ervaren.

KLIK HIER VOOR CONTACT MET MEL, ze vertelt u graag meer over de Studio, onze werken en werkwijze.