Max Malcorps

Max Malcorpsis geboren in Eindhoven en bracht het grootste deel van zijn jeugd in Venlo door. Eerst met wat frisse tegenzin, hij begreep als kind het dialect niet en dacht in Duitsland te zijn beland. Met het langzaamaan begrijpen ervan, groeide ook echt zijn begrip voor de zuidelijke manier van leven. Momenteel woont hij in Nijmegen, wat hij ‘de noordelijkste stad van het zuiden’ noemt.

Na zijn schooltijd in Venlo ging Max fotografie en grafische vormgeving aan de kunstacademie van Maastricht studeren. Hij stapte over naar de Willem de Kooning Academie in Rotterdam omdat hij daar kon afstuderen in ‘advertising’. Hij begon zijn carrière als Art Director voor grote reclamebureaus zoals Ogilvy & Mather in Amsterdam, en was als Creative Director jarenlang verantwoordelijk voor de Corporate Identity van (inter)nationale bedrijven in het ontwerp van logo’s en huisstijlen. U bent goed bekend met zijn werk uit die tijd via advertenties en commercials zonder dat u het weet. 

In zijn bedrijf Malcorps Communicatie en Conceptontwikkeling legde hij zich in de loop der tijd steeds meer toe op training, het overbrengen van communicatieve vaardigheden op anderen. Hij voltooide de Post-HBO NOBCO-opleiding tot coach en specialiseerde zich in 7 Habits of Highly Effective Peoply van Stephen R. Covey met als streven mensen (nog beter) in hun kracht te zetten zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Communicatie is voor Max niet alleen overdracht of uitwisseling van informatie, ‘het is ook verbinding’, stelt hij: ‘Synergie. Goede communicatie is wel synoniem aan transparantie. Het kan energie weerkaatsen. Zoals verlichting dat doet’. 

Max heeft wat met licht. Naast zijn werk als communicatiedeskundige ontwikkelde hij een eigen lijn in het ontwerp van lampen. En hij heeft wat met creatief denken en hoe dat aan kan zetten tot reflectie, op onszelf en op de wereld om ons heen. Hij zet creativiteit in om te kunnen schakelen op alle niveaus. Om als coach bespreekbaar te maken wat vooraf onbespreekbaar leek. 

In corona-tijd maakte Max als coach een switch naar de zorg. Dat vakgebied leek noodzakelijker dan reclame. Momenteel werkt hij als ontwikkel- en organisatiecoach bij een grote zorginstelling. En in zijn eigen bedrijf, als coach en communicatietrainer gebruikt hij licht en visualisatie om beeldvorming te bepalen. Altijd weer die rol voor creativiteit. Omdat het leert experimenteren, anders tegen dingen aan kan laten kijken. ‘Creativiteit is essentieel om te leven en overleven’, aldus Max, ‘met mijn werk als coach kan ik voor mensen de spiegel ertussenin zijn’.

Max is de partner van Pascalle. Sinds 2022 werken ze samen aan het ontwerp van lampen, die ze ‘memorylights’ noemen. Licht dat ook schijnt door middel van herinneringen die een nieuwe betekenis krijgen. Lampen die een eigen verhaal vertellen. Samengesteld uit oude, vaak afgedankte voorwerpen. Zo ontwierpen en maakten ze in opdracht onder meer een lamp met de geërfde spulletjes van een overledene, een tafellamp met dingen die een vriendenstel had verzameld voor een bruidspaar en een staande lamp van parfumflessen, gekoppeld aan belangrijke momenten in het leven waarop het parfum gedragen was. Lampen als totems met persoonlijke symbolische betekenis in licht en energie.

Communicatie en creativiteit is voor Max Malcorps eigenlijk hetzelfde. Dan in elk geval zijn het twee kanten van dezelfde medaille. Eentje die staat voor denken in mogelijkheden. Dat laatste is wel te zien als de rode draad in zijn leven en werken.

Bij Studio Mansvelders werkt Max sinds 2022 verder aan zijn lampenlijn en geeft hij vanaf 2023 ook verschillende workshops. Ook voor communicatietraining en creatieve coaching, in welke vorm dan ook, kunt u hem inschakelen. Neem graag contact met Max op aangaande zijn werk en projecten voor onze studio via max@studiomansvelders.com. En houd rekening met de wedervraag: ‘mag het licht aan?’ Voor die altijd zo belangrijke creatieve reflectie op de werkelijkheid.