Verhaal van Valuas & Guntrud

Stadsreuzen zijn grote poppenfiguren uit de folklore die in de Middeleeuwen ontstonden als lokaal bekende figuren die een symbolische en beschermende functie voor de stad en haar inwoners hadden en in processie-tochten werden meegevoerd. Om zijn formaat werd de Bijbelse Goliath vaak als onderwerp genomen omdat hij geëerd werd om zijn kracht. Eind 18e eeuw verdwenen veel van de stadsreuzen. Onder Franse bezetting in die tijd verdwenen de gilden die verantwoordelijk waren voor het maken en onderhouden van de stadsreuzen. In Venlo werd een Goliath met zijn vrouw meegevoerd in kerkelijke stoeten en processies. 

In 1754 werd het meevoeren van de stadsreuzen in Venlo verboden door de bisschop waarop de bevolking ze omdoopten tot Valuas en zijn vrouw en een bijpassende, heldhaftige mythe bedacht, die van hen de stichters van Venlo maakte. Valuas (in de Venlose volksmond Fluas genoemd) zou de aanvoerder zijn geweest van de Bructuren, de Germaanse stam die oorspronkelijk aan de oever van de Rijn in Duitsland woonde. Na een verloren oorlog met een naburige stam vluchtten ze naar een vruchtbare streek aan de Maas waar Valuas hutten liet bouwen en een burcht die hij ‘Venlo’ noemde, wat ‘nederzetting in het veen’ betekende. Na zijn dood werden ter ere van de hoofdman en zijn vrouw grote standbeelden van hout gemaakt, aldus de mythe, die op een nabijgelegen heuvel werden geplaatst en waar nog lang ter ere van hen vuur bij brandde. 

In de folklore representeert een stadsreus een erfgoedgemeenschap. Vaak werd de pop dan ook als een echte inwoner van de stad beschouwd of werd het verhaal daarnaartoe geschreven. In veel gemeentes kregen ze zelfs een heuse doopakte en werden ze ingeschreven in het bevolkingsregister. Ze dragen de linten van de stad, de kleuren, de wapenschilden en alle gebeurtenissen rondom hun ‘leven’ werden aangegrepen voor grote volksfeesten. In het algemeen werden ze gezien als vertegenwoordigers van de stad. Een soort mascotte. Dat is in Venlo nog steeds het geval met Valuas en Guntrud, ze worden bij feestelijkheden nog steeds door de straten van Venlo gedragen.